دکتر منحرف

۲۴مرداد
این دکتر منحرف به بیمارانش رحم نمی کرد! + عکس

این دکتر منحرف به بیمارانش رحم نمی کرد! + عکس

پزشک اطفال به دلیل تعرض جنسی به کودکان محاکمه شد.