دکتر مصطفی دهمرده‌ای

۱۷آذر
افزایش موارد سوختگی در کشور/ توصیه های ایمنی به خانواده ها

افزایش موارد سوختگی در کشور/ توصیه های ایمنی به خانواده ها

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری، نسبت به افزایش موارد سوختگی در یک ماهه اخیر هشدار داد.