دکتر مسعود صابری

۱۱تیر
برآورده شدن آرزوی 100 کودک بی‌سرپرست تهرانی

برآورده شدن آرزوی 100 کودک بی‌سرپرست تهرانی

چهارمین سال برگزاری جشن بزرگ «آرزوها» با حمایت‌های دکتر مسعود صابری برگزار شد و حدود 100 کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست تهرانی که اغلب آرزوهایشان را تبلت، تلفن همراه و دوچرخه تشکیل می‌داد، به آرزویشان رسیدند.