دکتر مسعود صابری

۱۱تیر
برآورده شدن آرزوی ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست تهرانی

برآورده شدن آرزوی ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست تهرانی

چهارمین سال برگزاری جشن بزرگ «آرزوها» با حمایت‌های دکتر مسعود صابری برگزار شد و حدود ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست تهرانی که اغلب آرزوهایشان را تبلت، تلفن همراه و دوچرخه تشکیل می‌داد، به آرزویشان رسیدند.