دکتر محمد مهدی حق گویان

۲۹دی
مراسم محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری ممتاز کشور و نخبه ۱۵ ساله قرآنی در شهریار برگزار شد

مراسم محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری ممتاز کشور و نخبه ۱۵ ساله قرآنی در شهریار برگزار شد

محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری ممتاز کشوری و حافظ و نخبه ۱۵ ساله قرآن کریم دکتر محمد مهدی حق گویان در مصلای امام خمینی شهریار برگزار شد.