دکتر محمد فتوره

۰۲شهریور
خندوانه، برنامه ای فراگیر از جنس مردم

خندوانه، برنامه ای فراگیر از جنس مردم

خنداونه، لحظات کم نظیری را برای شادکردن مردم و ایجاد حس خوب در آنها خلق کرده و در گردآوردن اعضای خانواده در این زمانه که خانواده ها بیش از گذشته به سوی سلولی شدن در پناه رسانه های نوین پیش می روند بسیار موفق ظاهر شده است.