دکتر محمد صادق کوشکی

۲۸آذر
سوالاتی آسان از برادر سید حسن خمینی

سوالاتی آسان از برادر سید حسن خمینی

هرچند برخی اصرار دارند که مشهورترین نواده حضرت امام(ره) را علامه و آیت الله خطاب کنند اما نگارنده از بابت هم سن و سالی و سوابق رزمندگی ترجیح می دهد با عنوان برادر از سیدحسن خمینی یاد کند!

۱۳مرداد
برای نیل به سبک زندگی اسلامی نقش اول و اساسی را مردم ایفا می کنند

برای نیل به سبک زندگی اسلامی نقش اول و اساسی را مردم ایفا می کنند

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: برای نیل به سبک زندگی اسلامی نقش اول و اساسی را مردم ایفا می کنند، این به معنای آن نیست که دولت ها نقش مهمی ندارند، بلکه در گام اول نقش اصلی از آن مردم است.