دکتر محمدرضا دری

۳۱تیر
چرایی گران شدن ماسک در داروخانه ها

چرایی گران شدن ماسک در داروخانه ها

دبیر انجمن داروسازان تهران با اشاره به کمبود یا گرانی مواد اولیه تولید ماسک، علت گران شدن ماسک در داروخانه‌ها را توضیح داد.