دکتر محسن وطن خواه

۲۱اردیبهشت
پایان پروژه مسکن مهر در سال آینده

پایان پروژه مسکن مهر در سال آینده

وی با اشاره به برنامه های این شرکت در هفته دولت، ادامه داد: ۱۵۰۰واحد مسکن مهر را در هفته دولت بهره برداری خواهیم کرد و تا پایان سال ۱۵هزار واحد افتتاح می شود که این روند بسیار مطلوبی است.