دکتر محجوب

۰۸اردیبهشت
کارگران هنوز سهام عدالت دریافت نکردند/ لزوم اجرای سریع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران

کارگران هنوز سهام عدالت دریافت نکردند/ لزوم اجرای سریع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به مشکل بازنشستگی پیش از موعد کارگران تاکید کرد: امیدواریم قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران سریعاً اجرا شود. ما یک‌پارچه درخواست می‌کنیم قانون نوسازی صنایع و ماده ۱۰ آن که موضوع ۲۵ سال بازنشستگی است، به جریان بیفتد.