دکتر ماهان

۱۶مرداد
تازه ترین فیلم از خانواده دکتر ماهان

تازه ترین فیلم از خانواده دکتر ماهان

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی خانواده دکتر ماهان این روزها در جنگل های لفور استان مازندران ادامه دارد و تاکنون ۷۰ درصد از تولید این سریال به پایان رسیده است.

۲۱اسفند
کلید خوردن سریال خانواده دکتر ماهان

کلید خوردن سریال خانواده دکتر ماهان

فیلمبرداری سریال خانواده دکتر ماهان در روزهای اخیر در دانشکده دامپزشکی واقع در محمدشهر کرج آغاز شده است.