دکتر ماهان

07آگوست
تازه ترین فیلم از خانواده دکتر ماهان

تازه ترین فیلم از خانواده دکتر ماهان

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی خانواده دکتر ماهان این روزها در جنگل های لفور استان مازندران ادامه دارد و تاکنون ۷۰ درصد از تولید این سریال به پایان رسیده است.

12مارس
کلید خوردن سریال خانواده دکتر ماهان

کلید خوردن سریال خانواده دکتر ماهان

فیلمبرداری سریال خانواده دکتر ماهان در روزهای اخیر در دانشکده دامپزشکی واقع در محمدشهر کرج آغاز شده است.