دکتر فوائد ایزدی

۰۱تیر
نگاه مسئولانی که بدنبال برقرای ارتباط با امریکا هستند فاجعه بار است

نگاه مسئولانی که بدنبال برقرای ارتباط با امریکا هستند فاجعه بار است

کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: برخی مسئولان در داخل کشور هستند که تاریخ دولت امریکا را شاید خیلی بهتر از دیگران می دانند و هنوز هم مایل هستند یک نوع ارتباطی با این دولت برقرار کنند و در نهایت این فاجعه است.