دکتر فرید ضرغامی

۱۵اسفند
سایت اداری، فرهنگی و آموزشی دادگستری در پردیس ساخته می شود

سایت اداری، فرهنگی و آموزشی دادگستری در پردیس ساخته می شود

رییس دادگستری شهرستان پردیس از احداث سایت اداری، فرهنگی و آموزشی دادگستری در فاز ۴ شهر پردیس خبر داد.