دکتر فتحی رییس بیمارستان ۱۵ خرداد

۱۵مرداد
ابتلای ۴۵ نفر از کادر درمان ورامین به ویروس کرونا
رییس بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد ورامین خبر داد

ابتلای ۴۵ نفر از کادر درمان ورامین به ویروس کرونا

رییس بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد شهرستان ورامین گفت: از هیئت های عزاداری انتظار می رود که ضوابط ستاد کرونا را رعایت کنند و نباید در این زمینه غفلت صورت بگیرد.