دکتر علی شاهینی

۰۷آبان
درست نبودن انتشار تصاویر کودکان دراینستاگرام

درست نبودن انتشار تصاویر کودکان دراینستاگرام

والدین با انتشار عکس فرزندان خود در فضای مجازی در واقع حریم شخصی وی را نابود می‌کنند، در حالی که حق تصمیم‌گیری در این خصوص با والدین نیست.