دکتر علیزاده

۱۹آبان
بیلبوردهای تهران رنگ کتابخانی می گیرد

بیلبوردهای تهران رنگ کتابخانی می گیرد

اکران‌های فرهنگی هفته کتاب با این اقدام متفاوت از پنج شنبه شب (۲۱ آبان ماه) آغاز شده و تا بعد از اتمام این هفته در سطح شهر ادامه دارد.