دکتر علیرضا ملازاده

۱۳مرداد
نظام آموزشی در دوران کرونا نیازمند چه تغییراتی است؟

نظام آموزشی در دوران کرونا نیازمند چه تغییراتی است؟

تجربه آموزشی دوران کرونا باعث شده در آینده حتی در زمانی که ویروس کرونا کنترل شود، آموزش در همه مقاطع تحصیلی به سمت ترکیبی از یادگیری رو در رو و یادگیری آنلاین پیش برود.

۲۴تیر
سلامت کودک ناشنوا در برابر ویروس کرونا

سلامت کودک ناشنوا در برابر ویروس کرونا

خانواده های ناشنوایان نیاز فراوانی به خدمات حرفه‌های بهداشت روانی نظیر مشاوره و مددکاری دارند.

۲۱تیر
شورش کور یا هدفمند و هشیارانه؟

شورش کور یا هدفمند و هشیارانه؟

در جهان کرونایی که اکنون در آن قرار داریم و جهان پساکرونایی آینده و پیش روی ما، نظام های اقتصادی- سیاسی- جهانی و سرمایه‌داری جهانی که آمریکا ادعای ریاست آن را دارد، دچارتزلزل شده است.