دکتر عبدالله گنجی

۰۸دی
مراحل پنج‌گانه مواجهه رهبری با سران فتنه

مراحل پنج‌گانه مواجهه رهبری با سران فتنه

در سالگرد حماسه نهم دی‌ماه از زوایای مختلف به موضوع فتنه و پیامدهای آن پرداخته می‌شود، اما کمتر به نحوه و سطوح مواجهه رهبری با سران فتنه مطلب جمع‌بندی شده‌ای ارائه شده است.