دکتر عبدالله قاسمی

۱۸مهر
قربانی:احساس میکنم مجموعه ای بسیج را موی دماغ خود می داند/قاسمی:خبر تخریب نمایشگاه دفاع مقدس در دانشگاه رباط کریم کذب است

قربانی:احساس میکنم مجموعه ای بسیج را موی دماغ خود می داند/قاسمی:خبر تخریب نمایشگاه دفاع مقدس در دانشگاه رباط کریم کذب است

قربانی، مسئول بسیج دانشجویی: اقدام رییس دانشگاه و فشار به کارمندان جهت جمع آوری نمایشگاه نوعی توهین به شهدا بود، قاسمی رییس دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم: تخریب نمایشگاه کذب محض است.