دکتر عارف در شهرری

۱۴مهر
سرانجام انتقال پسماندهای صنعتی تهران به حسن‌آباد چه شد؟

سرانجام انتقال پسماندهای صنعتی تهران به حسن‌آباد چه شد؟

اعضای شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه در دیدار با رئیس مجمع نمایندگان تهران و دبیر مجمع، مخالفت خود را با انتقال زباله و پسماندهای صنعتی شهر تهران به شهر حسن آباد فشافویه اعلام کردند.