دکتر صادق آیینه‌وند

۲۰اردیبهشت
پیام تسلیت دکتر صالحی به مناسبت درگذشت دکتر صادق آیینه‌وند

پیام تسلیت دکتر صالحی به مناسبت درگذشت دکتر صادق آیینه‌وند

دکتر علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران به مناسبت درگذشت استاد دانشگاه تربیت مدرس و چهره ماندگار کشور، دکتر صادق آیینه‌وند پیام تسلیت صادر کرد.