دکتر صابری

۱۱تیر
برآورده شدن آرزوی ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست تهرانی

برآورده شدن آرزوی ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست تهرانی

چهارمین سال برگزاری جشن بزرگ «آرزوها» با حمایت‌های دکتر مسعود صابری برگزار شد و حدود ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست تهرانی که اغلب آرزوهایشان را تبلت، تلفن همراه و دوچرخه تشکیل می‌داد، به آرزویشان رسیدند.