دکتر شیبانی

۰۷آذر
“پ‌ مثل مادر” در پیشوا

“پ‌ مثل مادر” در پیشوا

تهیه کننده این فیلم گفت: هدف از ساخت فیلم پ مثل مادر ارزش نهادن به مقام شامخ مادران شهدای پلاسکو است که در متن فیلم به موضوع احترام و رابطه مادران و دانشجویان پرداخته می شود.