دکتر شریعت

۱۲تیر
نخستین اهدای زندگی در ماه خدا توسط دکتر محسن شریعت

نخستین اهدای زندگی در ماه خدا توسط دکتر محسن شریعت

ظهر یکشنبه ۸ تیرماه سال جاری بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری شاهد اهدای اعضای بدن مردی بود که همه عمرش را در راه یاری و کمک به همنوعان گام برداشته بود و این بار در تپش نهایی زندگی صحنه های زیبایی از بخشش و ایثار را به قاب زندگی پیوند زد.