دکتر سینگ

۲۰شهریور
کنفدراسیون فوتبال آسیا به دوحه هشدار داد

کنفدراسیون فوتبال آسیا به دوحه هشدار داد

رئیس کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا در دوحه هشدار داد که قوانین کرونایی را زیرپا نگذارند.