دکتر سیروس زینلی

۱۷بهمن
بیش از ۹۰ درصد داروهای وارداتی بیوتک در داخل تولید می‌شود

بیش از ۹۰ درصد داروهای وارداتی بیوتک در داخل تولید می‌شود

رییس انجمن بیوتکنولوژی ایران با اشاره به موفقیت محققان کشورمان در تولید محصولات بیوتک، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد داروهای وارداتی بیوتک را در داخل کشور تولید می‌کنیم.