دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان

۲۵شهریور
روابط عمومی آینه تمام نمای سازمان و ارگان‎ها است/ سازمانی که روابط عمومی نداشته باشد یک پایش می‎لنگد

روابط عمومی آینه تمام نمای سازمان و ارگان‎ها است/ سازمانی که روابط عمومی نداشته باشد یک پایش می‎لنگد

اولین نشست صمیمی روابط عمومی های شورای اسلامی استان تهران در محل شورای شهر تهران برگزار شد.