دکتر سید حسینعلی مؤمنی

۰۸اسفند
سیستم آموزشی کشور برای دانش آموزان مانند مسلخ شده است/ گسترش آموزش‌های غیرمستقیم و طراحی بازی‌های هدفمند اولین گام در تحول نظام آموزشی

سیستم آموزشی کشور برای دانش آموزان مانند مسلخ شده است/ گسترش آموزش‌های غیرمستقیم و طراحی بازی‌های هدفمند اولین گام در تحول نظام آموزشی

استاد مدیریت استراتژیک گفت: بنابراین بر اساس نظر متخصصین و صاحب‌نظران عرصه‌ پیچیده‌ تعلیم و تربیت، لازم است قدم اول در تحول نظام آموزشی را با«حذف تکلیف در منزل»، «گسترش و ترویج آموزش‌های غیرمستقیم»و «طراحی بازی‌های هدفمند» محکم و سنجیده برداشته شود.