دکتر سید امیر عبدالملکی

۲۲اسفند
تهیه بسته های حمایتی برای خانواده های نیازمند

تهیه بسته های حمایتی برای خانواده های نیازمند

دوشنبه ۲۱ اسفند ماه به همت جامعه وعاظ انقلابی و با مشارکت خیریه حضرت مهدی (ع) تعداد صد و پنجاه بسته غذایی بین خانواده های نیازمند تهرانی پخش شد.