دکتر سید امیر عبدالملکی

13مارس
تهیه بسته های حمایتی برای خانواده های نیازمند

تهیه بسته های حمایتی برای خانواده های نیازمند

دوشنبه 21 اسفند ماه به همت جامعه وعاظ انقلابی و با مشارکت خیریه حضرت مهدی (ع) تعداد صد و پنجاه بسته غذایی بین خانواده های نیازمند تهرانی پخش شد.