دکتر سیامک مره صدق

۱۵فروردین
سهم اندک مردم از «طرح تحول سلامت» در مقابل دریافتی پزشکان/ عدم وجود منابع پایدار و نادیده گرفتن مناطق محروم از اشکالات طرح تحول سلامت است

سهم اندک مردم از «طرح تحول سلامت» در مقابل دریافتی پزشکان/ عدم وجود منابع پایدار و نادیده گرفتن مناطق محروم از اشکالات طرح تحول سلامت است

مره صدق گفت: به نظر می رسد این طرح فقط به نفع پزشکان بوده زیرا دریافتی پزشکانی که در مراکز درمانی دولتی کار می کنند افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد، در حالی که باید براساس عدالت به کسی که نیازمند تر است بیشتر بدهیم، این روندی که اکنون وجود دارد تعادل را بدتر به هم خواهد زد و بی عدالتی را بیشتر خواهدکرد.