دکتر سلام 83

۲۱تیر
طنز دکتر سلام ۸۳

طنز دکتر سلام ۸۳

خبرگزاری دانشجو، قسمت هشتاد و سوم مجموعه طنز «دکتر سلام» را منتشر کرد.