دکتر سلام 78

۱۲خرداد
دکتر سلام قسمت ۷۸

دکتر سلام قسمت ۷۸

خبرگزاری دانشجو قسمت هفتاد و هشتم مجموعه طنز دکتر سلام را منتشر کرد.