دکتر سلام نود و ششم

29سپتامبر
دکتر سلام ۹۶

دکتر سلام ۹۶

قسمت نود و ششم از مجموعه طنز دکتر سلام منتشر شد.