دکتر زهرا عبداللهی

03مارس
کاهش یافتن قند در نوشابه

کاهش یافتن قند در نوشابه

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از بازنگری استاندارد قند در چند فرآورده غذایی جدید خبر داد و گفت: صنایع غذایی موظف به اجرای این استانداردهای بازنگری شده هستند.