دکتر زهرا جودی

12اکتبر
شناسایی یک بیمار مبتلا به وبا در شهر بومهن

شناسایی یک بیمار مبتلا به وبا در شهر بومهن

رئیس شبکه بهداشت و درمان پردیس از شناسایی یک مورد وبا در شهر بومهن خبر داد.

13فوریه

عوامل جامعه شناختی و روانشناختی دین گریزی

اشاره فرار از بندگی خدای سبحان از مسائل مهمی است که بشریت از آغاز آفرینش با آن دست به گریبان بوده است.این مشکل در قرن های اخیر به شیوه های تازه های سامان گرفته و از شکل سنتی به صورت مکتب های گوناگون همانند (لیبرالیسم ) و (سکولاریسم ) ظهور یافته است.هم اینک دامنه موج […]