دکتر روازاده

۲۳فروردین
فیلم/ افشاگری تکان دهنده دکتر روازاده درباره آلودگی مواد غذایی

فیلم/ افشاگری تکان دهنده دکتر روازاده درباره آلودگی مواد غذایی

دکتر روازاده فعال در حوزه طب سنتی و طب اسلامی وضعیت نامناسب تغذیه در ایران را عواملی خارجی مانند صهیونیسم، انگلیس و اسرائیل می داند.