دکتر حمید بیگدلیان

۰۷مهر
گوشت قرمز را فراموش کنید

گوشت قرمز را فراموش کنید

بهترین گوشت، گوشت سفید (مرغ و ماهی) است و بهتر است افراد از مصرف گوشت قرمز خودداری کنند.