دکتر حسین احمدی

29سپتامبر

«بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین ایران» به پیشخوان کتاب فروشی‌ها رفت

کتاب «بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین ایران» شامل مجموعه مقالاتی که به کوشش دکتر حسین احمدی گردآوری و از سوی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شده به چاپ دوم رسید.