دکتر باقی

07ژوئن

تیم پزشکی: قلب آیت‌الله به حالت عادی برگشته

دکتر باقی، عضو تیم پزشکی آیت‌الله مهدوی‌کنی با بیان اینکه تست قطع کردن داروهای بیهوشی آیت الله مهدوی کنی موفق بوده است، اظهار داشت: وضعیت ایشان رو به بهبود است، قلب ایشان به حالت عادی برگشته است و وضعیت مغز ایشان از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است.