دکتر باقر لاریجانی

۱۴دی
باقر لاریجانی از سمت معاونت آموزشی وزارت بهداشت استعفا داد

باقر لاریجانی از سمت معاونت آموزشی وزارت بهداشت استعفا داد

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت از سمت خود استعفا داد.