دکتر انوشه

۲۶فروردین
نقد تقلید دانایی از سوی دکتر انوشه در فیروزکوه+ تصاویر

نقد تقلید دانایی از سوی دکتر انوشه در فیروزکوه+ تصاویر

دکتر انوشه در سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه گفت: امروز افراد با روی آوردن به شبکه های اجتماعی درگیر پدیده ای به نام “تقلید دانایی” هستند که معنای دیگر آن “عمق نادانی” است.