دکتر امیر عبدالهیان

27فوریه
نشست خبری جشنواره بین المللی ساعت شنی

نشست خبری جشنواره بین المللی ساعت شنی

نشست خبری جشنواره بین المللی ساعت شنی با حضور دکتر امیر عبدالهیان صبح سه شنبه 8 اسفند ماه در خبرگزاری فارس برگزارشد.