دکتر افشار شهردار شهرری

19نوامبر
بستر طبیعت گردی تهران کجاست ؟

بستر طبیعت گردی تهران کجاست ؟

شهردار منطقه 20 گفت: موقعیت‌های مناسب و محرک‌های اقتصادی این شهرستان شناسایی شده و به زودی مرحله مطالعاتی طرح توسعه شهرری با نگاه رونق اقتصادی تدوین می‌شود.