دکترشریعتی

۱۷آذر
گلایه همسر دکتر شریعتی از بی توجهی به شهدا

گلایه همسر دکتر شریعتی از بی توجهی به شهدا

همسر دکتر شریعتی گفت: خیلی از شهدا در این جا هستند که اصلا کسی آنها را نمی شناسد و گمنام هستند. و کسی آنها را به مردم معرفی نمی کند.