دکترشریعتی داماد شریعت رضوی یکی از شهدای 16 آذر1332

08دسامبر
گلایه همسر دکتر شریعتی از بی توجهی به شهدا

گلایه همسر دکتر شریعتی از بی توجهی به شهدا

همسر دکتر شریعتی گفت: خیلی از شهدا در این جا هستند که اصلا کسی آنها را نمی شناسد و گمنام هستند. و کسی آنها را به مردم معرفی نمی کند.