دکترشریعتی داماد شریعت رضوی یکی از شهدای 16 آذر1332

۱۷آذر
گلایه همسر دکتر شریعتی از بی توجهی به شهدا

گلایه همسر دکتر شریعتی از بی توجهی به شهدا

همسر دکتر شریعتی گفت: خیلی از شهدا در این جا هستند که اصلا کسی آنها را نمی شناسد و گمنام هستند. و کسی آنها را به مردم معرفی نمی کند.