دکترحسابی

۲۳خرداد
درخشش جوان پیشوا در جشنواره کشوری دکتر حسابی
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

درخشش جوان پیشوا در جشنواره کشوری دکتر حسابی

جابر خانی یوسف رضا از نخبگان شهرستان پیشوا توانست از بین ۶ هزار مقاله برتر کشوری در جشنواره دکتر حسابی رتبه نخست را کسب کند/