دکترجمالی پور

12فوریه
دیدار مردمی مسئولین در مصلی بزرگ باقرشهر

دیدار مردمی مسئولین در مصلی بزرگ باقرشهر

به مناسب دهه فجر دیدار مردمی مسئولان شهرستان ری با حضور دکترجمالی پور معاون استاندار، توکلی کجانی بخشدار کهریزک، شهرداران باقرشهر و کهریزک، اعضای شورای باقرشهر و کهریزک، فرماندهان نیروری انتظامی شهرستان ری و دیگر مسئولان برگزار شد.