دکترجمالی پور

۲۳بهمن
دیدار مردمی مسئولین در مصلی بزرگ باقرشهر

دیدار مردمی مسئولین در مصلی بزرگ باقرشهر

به مناسب دهه فجر دیدار مردمی مسئولان شهرستان ری با حضور دکترجمالی پور معاون استاندار، توکلی کجانی بخشدار کهریزک، شهرداران باقرشهر و کهریزک، اعضای شورای باقرشهر و کهریزک، فرماندهان نیروری انتظامی شهرستان ری و دیگر مسئولان برگزار شد.