دو پرتابگر دیسک

۲۱اردیبهشت
دو پرتابگر دیسک ایران از نظر مالی و محل اسکان شرایط مناسبی ندارند

دو پرتابگر دیسک ایران از نظر مالی و محل اسکان شرایط مناسبی ندارند

دو پرتابگر دیسک ایران وضعیت مناسبی ندارند و درگیر مشکلاتی چون محل اسکان و هزینه‌های جاری هستند به گونه‌ای که حتی اعلام کرده‌اند تمریناتشان به دلیل نداشتن پول مربی متوقف شده است.