دو نرخی شدن بنزین

۰۳آذر
احتمال ۲ نرخی شدن بنزین پس از سهمیه‌بندی

احتمال ۲ نرخی شدن بنزین پس از سهمیه‌بندی

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به استفاده از کارت سوخت در آینده نزدیک در جایگاه‌ها گفت: با توجه به مصرف زیاد فرآورده‌های انرژی و کمبود آن در کشور و واردات آن، چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین از طریق کارت سوخت نیست و به نظر می‌رسد پروژه بعدی ۲ نرخی شدن آن است.