دو نرخي بودن ارز

۲۸آذر
رانت‌های ارزی بزرگ در پایان عمر دولت یازدهم

رانت‌های ارزی بزرگ در پایان عمر دولت یازدهم

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ قرار بود ارز تک‌نرخی شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ایجاد رانت بیشتر برای کسانی است که توان استفاده از ارز مبادلاتی برایشان فراهم است.