دو میلیون جمعیت

۰۶آبان
پیش‌بینی دو میلیون نفر در مراسم جاماندگان حسینی را داریم

پیش‌بینی دو میلیون نفر در مراسم جاماندگان حسینی را داریم

قائم مقام ستاد پیاده رویی اربعین حسینی گفت: ما پیشبنی می‌کنیم امسال حدود دو میلیون نفر در مراسم جاماندگان حسینی حضور پیدا کنند.